Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092201 TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Antti Tuomisto
Edeltävät opinnot
Suositeltavia edeltäviä opintoja: TJ14 Tietojärjestelmän mallintaminen ja TJ16 Tietokannat

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tietojärjestelmän kehittämismenetelmiin ja menetelmäkirjallisuuteen sekä kehittämisprojektin elinkaareen sekä järjestelmätoimittajan että asiakkaan kannalta. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tunnistamaan erilaisten menetelmien ominaispiirteet ja osaa soveltaa kestäviä ja hallittavia menettelyjä tapauskohtaisesti.

Sisältö

Opiskelija perehtyy tietojärjestelmän kehittämisen tärkeimpiin osatehtäviin ja erityyppisiin kehittämismenetelmiin. Lisäksi tarkastellaan miten menetelmätutkimusta ja erilaisia viitekehyksiä voi hyödyntää kehittämistyössä ja sen kehittämisessä sekä projektien epävarmuuden käsittelyssä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee parityönä kurssimateriaalista ja itsevalituista artikkeleista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Avison, D. and Fitzgerald, G.: Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, 3 painos, 2003 ja kurssilla jaettava artikkelikokoelma.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään ICT-talolla ja seuraa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetusaikatauluja.

Kurssi on vastaava IT-laitoksen aikaisemman kurssin TKO_2024 kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
A
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos