Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092142 TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Sami Hyrynsalmi ja Kimmo Tarkkanen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Erityisesti tavoitteena on oppia tarkastelemaan organisaatioita ja niiden toimintaa sekä laatimaan näistä kuvauksia eri mallinnustekniikoilla. Kurssin jälkeen opiskelijat osaavat löytää tilannekohtaisesti parhaiten toimivat mallintamismenetelmät, osaavat laatia malleja kuvauskohteen edellyttämällä tavalla sekä soveltaa mallinnusmenetelmiä tietojärjestelmien analyysin ja suunnittelun apuna.

Sisältö

Kurssilla perehdytään siihen mitä tietojärjestelmät ovat, miten niitä kehitetään organisaation ja käyttäjien tarpeiden lähtökohdista sekä millaisia järjestelmän analyysivaiheen kuvaustapoja kehitystyössä voidaan hyödyntää. Kehitystyössä sovellettavina eri mallinnustekniikoina kurssilla esitellään käytännön harjoittelun ja teorian kautta muun muassa BPMN-, ER- ja UML-kaavioita.

Toteutustavat

1. Luentokurssi TJ14 "Tietojärjestelmän mallintaminen", 24 h
2. Itsenäisesti tehtävät tiedonmallinnusharjoitukset, 10 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk II.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Perusopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos