Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092800 TJK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Ville Harkke

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneet pystyvät laatimaan itsenäisesti tieteellisen kirjallisuuskatsauksen ja käyttämään monipuolisesti tieteellistä lähdeaineistoa.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on aineopintojen päätösvaihe, jossa sovelletaan ja syvennetään aiemmin opittuja tietoja. Kandidaatintutkielmassa perehdytään valitun aihealueen kirjallisuuteen sekä tutkimustyön suorittamisen periaatteisiin.

Toteutustavat

Syys- tai kevätlukukaudella tutkielmatyöskentely 18-28 t ryhmän koosta riippuen. Tutkielmaryhmän toiminta perustuu
"Tutkielmantekijän käytännön opas" vihkoseen, jonka voi ostaa koulun kirjakaupasta.
Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden
opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa
opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

TJ092800 TJK Kandidaatintutkielma, 10 op.
TJ092801 TJK Kandidaatintutkielma, kypsyyskoe, (painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy tai 3. vuoden kevät.

Lisätietoja

Kevään 2014 tutkielmaryhmään ilmoittaudutaan 7.10-20.10.2013. Syksyllä 2014 alkavaan ryhmään ilmoittaudutaan 10.2.-23.2.2014 välisenä aikana.
Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman
yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä
suomen kielen että asiasisällön osalta.

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos