Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022050 JO5 Henkilöstöjohtamisen käytännöt 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Eija Kesti

Osaamistavoitteet

Kurssin kontaktiopetukseen osallistumisen ja osoitettuun kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen opiskelija tuntee Suomessa ajankohtaiset henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja niissä käytettäviä työtapoja ja -välineitä.

Sisältö

Opintojaksossa käsiteltäviä asioita ovat henkilöstöjohtaminen osana liiketoimintaa ja työsuhdeasioiden käsite, sisäinen ja ulkoinen rekrytointi, perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja sen arviointi, tehtävän luokittaminen, palkka ja palkitseminen. Opintojaksossa perehdytään myös Suomessa yhteistoimintalain mukaisiin työnantajan ja työntekijän velvoitteisiin sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin työyhteisössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Keskustelutuokiot, learning cafe, swot, tuplatiimi ja yritysesimerkit suomalaisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Henkilöstövoimavarojen johtaminen, Kauhanen, Juhani (2010), 978-951-0-36031-6

2. Palkitseminen globaalissa Suomessa, Vartiainen, Matti; Kauhanen, Juhani (toim.) (2005), 951-0-30278-3.

3. Kirja Osaamisen kehittämisestä, tekijä ilmoitetaan kurssin aikana.

Uusin henkilöstöjohtamista ja työmarkkinoita koskeva tieto luennoilla annettujen ohjeiden ja lukumateriaalien mukaisesti.

 

Lisätietoja

Kurssin osallistujamäärä on rajattu 25:een opiskelijaan. Etusijalla on johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos