Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092202 TJ23 Tietojärjestelmien kehittämisprojekti 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Antti Tuomisto
Edeltävät opinnot
TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan TJ22-luentokurssin teorioita ja viitekehyksiä sekä tekemään tietojärjestelmän kehitystyötä ryhmässä. Harjoituksen tarkoitus on tuoda esiin ryhmän ja sen yksittäisten jäsenten rooli runsaasti epävarmuutta sisältävässä asiakasprojektissa. Opiskelija oppii huomaamaan oman roolinsa ja menetelmien roolin osana ryhmää, kun pyritään tarkastelemaan asiakasryhmän toimintaa ja tarpeita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti TJ22-kurssin viitekehyksen mukaisesti.

Sisältö

Projekti suoritetaan ohjattuna ryhmätyönä ja roolipelinä. Siinä sovelletaan luentokurssilla esitettyjä tekniikoita ja menetelmiä. Asiakasryhmän esittämän ongelman ratkaisun tuottamisen lisäksi ryhmässä sovelletaan projektityön käytäntöjä ja pohditaan omaa suunnittelijan roolia, asiakkaan asemaa ja ryhmätyöskentelyä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Ryhmätyöskentely, asiakaspalaverit ja ohjausryhmäkokoukset. Itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Projektidokumentit, pöytäkirjat, väliraportit ja loppuraportti. Osallistuminen ryhmän kokouksiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asiakasprojektin materiaali, ryhmätyöohje.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään ICT-talolla ja noudattaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetusaikatauluja.

Kurssi on vastaava IT-laitoksen aikaisemman kurssin TKO_2025 kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
A
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos