Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092163 TJ16 Tietokannat 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Sami Hyrynsalmi ja Lasse Bergroth

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan ja luomaan pienen tietokannan sekä käyttämään relaatiotietokantaa SQL-kielellä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään tietokantaa SQL-kielellä.

Toteutustavat

1. Luentokurssi TJ16 "Tietokannat" 24 h.
2. Itsenäisesti tehtävät tietokantaharjoitukset ja tiedonmallinnusharjoitukset, 10 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2-3. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Kurssíkirja Elmasri, R., Navathe, S. B.: Fundamentals of Database Systems, 2006 4., 5. tai 6. painos, Pearson Addison-Wesley. ISBN 0-321-36957-2.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos