Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ090001 TJY1 Henkilökohtainen tietojenkäsittely 2 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa MS-Officen tärkeimpien ohjelmien (Word, Powerpoint, Excel) käytön ja tiedostojen hallinnan perusteet. Nämä ovat välttämättömiä taitoja sekä opiskelussa että myöhemmin työelämässä. Useimmilla on opintojen alkaessa jonkintasoinen perusosaaminen ja mahdollisesti aiempia opintoja näistä välineistä, mutta riittävän osaamistason varmistamiseksi kurssi on pakollinen kaikille.

Sisältö

Tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmien perustoiminnot ja käyttötarkoitus sekä tiedostojen hallinnan perusteet.

Toteutustavat

Syyslukukaudella luennot 11 t. Harjoitustöiden ohjausta ATK-luokissa valinnaisina aikoina viikoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Opintojakson arvosana muodostuu paritöinä tehtävien
harjoitustöiden ja kurssin lopuksi suoritettavan henkilökohtaisen näyttökokeen pisteiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 090001 TJY1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos