Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR223800 YRPG Pro gradu -tutkielma 30 op

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon
lopputyö. Pro gradu -tutkielmatyöskentelyssä opiskelija laatii itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön, ts. muodostaa
tutkimusongelmat, laatii teoreettisen viitekehyksen, kerää ja analysoi aineistoa sekä harjoittaa tieteellisiä argumentointi- ja keskustelutaitojaan osana tutkielmatyöskentelyä. Tutkielmatyöskentely kestää kaksi lukukautta, joiden aikana opiskelija laatii kaksi tutkimusraporttia.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjaus 56 t (2 vt). Lukuvuonna 2013-2014 opetus järjestetään yhteistyössä johtamisen ja organisoinnin kanssa.
Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

YR223800 YRPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
YR223801 YRPG Kypsyyskoe (yrittäjyys)painoton.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk sl - 4. vsk kl tai 4. vsk kl - 5. vsk sl

Lisätietoja

Kevään 2014 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 7. - 20.10.2013.
Syksyn 2014 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 10. - 23.2.2014.
Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin
aiheen mukaan. Yhteyshenkilö on johtamisen ja organisoinnin
koulutus- ja tutkimussihteeri.
Jakson voivat suorittaa vain yrittäjyyden pääaineopiskelijat. Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu. Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing-opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä. (kts. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).
Pro gradu-tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos