Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023031 JOS3/KVS17 Kansainvälinen henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen erityispiirteet ja haasteet kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja tuntee kansainvälisen henkilöstöjohtamisen keskeiset käytännöt. Opiskelija osaa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja niiden vaikutukset henkilöstöjohtamisen toteutustapoihin. Hän ymmärtää myös henkilöstöjohtamisen merkityksen kansainvälisen liiketoiminnan tuloksellisuudessa. Lisäksi opiskelijalla on valmius laatia tutkimussuunnitelma aihepiiristä hyödyntäen kansainvälisen henkilöstöjohtamisen teoreettisia lähestymistapoja.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi kansainvälisen henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet. Tarkastellaan paikallisten erityispiirteiden merkitystä monikansallisten yritysten henkilöstöjohtamisessa sekä henkilöstöjohtamisen käytäntöjen suunnittelua ja toteuttamista nämä erityispiirteet huomioonottaen. Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen käytöntöihin tutustutaan sekä aihealueen tutkimustietoa hyödyntäen että käytännön esimerkkien avulla. Jaksolla käsitellään eri kansainvälisen henkilöstöjohtamisen osa-alueita, kuten henkilöstökäytäntöjen siirrettävyyttä eri konteksteihin, henkilöstöjohtamisen haasteita yrityskauppatilanteissa sekä henkilöstökäytäntöjen vastuullisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Loppuarvosana muodostuu kirjallisesta tentistä ja harjoitustehtävästä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Dowling, P. J., Festing, M., & Engle, A. D. (2008). International Human Resource Management (5th ed.). Cincinnati: Cengage Learning Services. (ISBN-13: 978-1844805426)

2. Evans, P., Pucik, V., & Björkman, J. (2010). The global challenge: International human resource management (2nd ed.). Boston: Mc-Graw Hill. (ISBN-13: 978-0073530376)

3. Briscoe, D. R., Schuler, R., & Claus, L. (2009). International Human Resource Management (3rd ed.). London: Routledge. (ISBN-13: 978-0415773515)

4. Harzing, A.-W. K., & Pinnington, A. (2011). International Human Resource Management (3rd ed.). London: Sage. (ISBN-13: 978-1847872937)

5. Stahl., G.K., & Björkman, I. (2006, eds.). Handbook of Research in International Human Resource Management. Cheltenham: Edgar Elgar. (ISBN-13: 978-1847202581)

6. Kurssilla ilmoitettavat artikkelit sekä muu oheismateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos