Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR220001 YRY Yrittäjyys 3 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Laura Nummelin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuuden ja hänellä on perustiedot yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. Kurssin harjoitustehtävä antaa opiskelijalle tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyysprosessin alkuvaiheista, yritysidean ideoinnista sekä sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kohti liikeideaa.

Sisältö

Yrittäjyyttä lähestytään kurssilla liiketoiminnan, yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmista. Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyden keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin.

Toteutustavat

Luennot 12 h. (vaihtuvat luennoitsijat)
Tiimityönä suoritettava harjoitustehtävän purku 2 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu luennoista ja kurssikirjallisuudesta sekä tiimityönä suoritettava harjoitustehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. David J. Storey & Francis J. Greene (2010) Small Business and Entrepreneurship, Pearson Education Limited, Harlow, England. (Luennoilla ilmoitettavin osin.)

2. Luentomateriaalit ja muu Moodle 2:ssa jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos