Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR222800 YRK Kandidaatintutkielma 10 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet tieteellisen tutkimuksen ja raportoinnin perusasioista.

Sisältö

Kanditutkielmatyöskentelyssä opitaan yrittäjyyteen liittyvän tieteellisen tutkielman kirjoittamista, lähteiden ja aineistojen asianmukaista käyttöä, keskeisiä tutkimustapoja sekä harjaannutaan kriittiseen ajatteluun.

Toteutustavat

Syys- tai kevätlukukaudella tutkielmatyöskentely 18-28 t ryhmän koosta riippuen. Lukuvuonna 2013-2014 opetus järjestetään yhteistyössä johtamisen ja organisoinnin aineen kanssa.
Huom. Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

YR222800 YRK Kandidaatintutkielma, 10 op.
YR222801 YRK Kypsyyskoe (yrittäjyys) (painoton)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kevään 2014 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 7. - 20.10.2013.
Syksyn 2014 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 10. - 23.2.2014.
Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin aiheen mukaan. Yhteyshenkilö on johtamisen ja organisoinnin koulutus- ja tutkimussihteeri.
Jakson voivat suorittaa vain yrittäjyyden pääaineopiskelijat. Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta. Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos