Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR222072 YR7 NY Oma Yritys 10 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Pekka Stenholm ja Tommi Pukkinen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuus soveltaa aiemmin oppimaansa teoriatietoa käytännössä. Kurssin käytyään opiskelijoilla on valmiuksia kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia missä tahansa organisaatiossa. Lisäksi kurssi harjaannuttaa opiskelijoiden tiimityöskentely-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.

Sisältö

Opiskelijat perustavat kurssilla pienryhmissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. Kurssi tarjoaa erinomaisen pohjan omien ideoiden ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Kurssilla käydään läpi yrityksen perustamisprosessi ja alkuvaiheen toiminnan suunnittelu sekä johdetaan perustettua yritystä käytännössä. Kurssille tultaessa ei tarvitse olla valmiina liikeideaa tai pienryhmää.

Toteutustavat

Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta. Kurssilaisilla on yhteisiä tapaamisia kaksi kertaa kuukaudessa, ja kurssi käynnistyy intensiivisellä ideointi- ja tutustumisjaksolla. Halutessaan opiskelija voi hyödyntää muita liiketoiminnan kehittämiseen ja yrittäjyyteen liittyviä luentoja ja muita opettajien tiedottamia tilaisuuksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssitapaamisia 20 kertaa, harjoitukset, harjoitustyöt. Opiskelijat perustavat kurssilla pienryhmissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Kurssin suorittamiseksi vaaditaan aktiivista osallistumista kurssitapaamisiin, kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, vuosiraportti sekä opettajan erikseen ilmoittamat tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. NY-Oma yritys -opiskelijan opas

2. Muu jaettava materiaali

Lisätietoja

Lisätietoja NY Oma yritys -konseptista osoitteessa www.nuoriyrittajyys.fi. Sitova ilmoittautuminen kurssille 9.9.2013 mennessä sähköpostitse: pekka.stenholm@utu.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos