Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032001 MA1/YR11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 6–7 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Hannu Makkonen ja Ulla Hakala

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on ymmärrys markkinoinnin johtamisen kentästä ja siihen kytkeytyvistä markkinoinnin strategisista kysymyksistä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hahmottaa yrityksen liikeidean ja strategisten valintojen kytköksen. Opiskelijalla on edellytykset analysoida yrityksen asemaa suhteessa kilpailijoihin ja opiskelija osaa analysoida markkinoiden ja kilpailuympäristön vaatimuksia ja tehdä näiden pohjalta markkinointiratkaisut.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinoinnin strategiseen johtamiseen luentojen, kirjallisuuden ja case-tehtävien avulla. Lisäksi markkinoinnin pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa erillinen harjoitustyö erikseen sovittavasta markkinoinnin teemasta. Case-osiossa pohditaan käytännön yritysesimerkkien kautta, miten strategiaa toteutetaan operatiivisella tasolla. Opiskelijat ratkovat yrityselämän ongelmia ja raportoivat ratkaisuehdotuksensa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

1. Luentokurssi MA1.1/YR11.1 "Markkinoinnin strateginen johtaminen" 14 t (2 vt, I periodi, Makkonen).
2. Harjoituskurssi MA1.2/YR11.2 "Markkinoinnin strateginen johtaminen, case-kurssi" 21 t (3 vt, II periodi, ryhmät 1-4, Hakala).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu MA032002 MA1.1/YR11.1 Markkinoinnin strateginen johtaminen, luennot ja kirja, 3 op (markkinoinnin pää- ja sivuaineopiskelijoille).
Harjoitusosio MA032003 MA1.2/YR11.2 Markkinoinnin strateginen johtaminen, case-kurssi, 3 op (markkinoinnin pää- ja sivuaineopiskelijoille).
Harjoitusraportti MA032004 MA1.3 Markkinoinnin strateginen johtaminen, raportti, 1 op. Vsk. 2005 ja myöhemmin aloittaneille markkinoinnin pääaineopiskelijoille pakollinen (ei sivuaineopiskelijoille).
Harjoitusraportti KAPA2005 MA1.3 Markkinoinnin strateginen johtaminen, 2 op, vain Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marketing Management, 2nd edition. Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane; Brady, Mairead; Goodman, Malcolm; Hansen, Torben. Pearson Education Limited, England 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet