Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0912 P3.1. Antiikin historia ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Antiikin peruskronologian tuntemus: tarkat vuosiluvut eivät ole tärkeitä vaan asioiden sijoittaminen oikealle vuosisadalle ja oikeaan aikaan suhteessa toisiinsa sekä syiden ja seurausten ymmärtäminen. Antiikin historiaan kuuluvien keskeisten tapahtumien ja ilmiöiden sekä yhteiskunnan toiminnan ja instituutioiden ja yksityiselämän tuntemus.

Sisältö

Antiikin peruskronologia ja keskeiset historialliset tapahtumat sekä yhteiskunnalliset instituutiot.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

P. Castrén, Uusi antiikin historia (s. 14-531).

Lisätietoja

Jos opiskelija on jo suorittanut kirjan latinalaiseen filologiaan, korvataan latinalaisen filologian kohta P3.1 erikseen sovittavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P3. Antiikintuntemus: Kreikka (Kreikkalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen