Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0914 P3.3. Antiikin filosofia ja Kreikan uskonto 3 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera

Osaamistavoitteet

Antiikin filosofian, aatemaailman ja kreikkalaisen uskonnon perustuntemus.

Sisältö

Esisokraatikot, Sokrates, Platon, Aristoteles, stoalaiset. Erilaiset filosofiset kysymykset (metafysiikka, ontologia, tieto-oppi eli epistemologia, etiikka). Kreikkalainen uskonto.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento-opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy tai kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kohta suoritetaan kirjatenttinä, Thesleff & Sihvola, Antiikin filosofia ja aatemaailma, sivut 1–351; J. Bremmer, Greek Religion (Greece & Rome 24).

Lisätietoja

Mikäli Thesleff & Sihvola (1-351) on jo suoritettu latinalaisen filologian opintoihin, korvataan se optiolla P4.1.: Platonin eettinen ja poliittinen ajattelu sekä Kreikan uskonnon osalta J. Bremmer, Greek Religion (Greece & Rome 24). Nämä teokset tentitään yhdessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P3. Antiikintuntemus: Kreikka (Kreikkalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen