Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0925 A4. Aineopintojen lopputentti 5 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
Pääaineopiskelijoilta suosituksena proseminaarin seminaariosa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kyetä tentissä kääntämään annettu tekstikappale hyvällä suomen kielellä, mutta alkuperäistekstille uskollisesti, jäsentämään lauserakenteet ja määrittelemään sanamuodot kieliopillisesti. Tentissä on myös tunnettava kyseessä oleva auktori sekä hänen edustamansa kirjallisen lajityypin pääpiirteet, historia ja kehitys. Samoin on hallittava tekstin asiasisältö. Runotekstistä on hallittava myös runomitat. Yleisenä tavoitteena on osoittaa valmiudet syventävien opintojen suorittamiseen.

Sisältö

Itsenäinen vaativahkoon kreikankieliseen tekstiin perehtyminen kommentaaria käyttäen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

n. 700 säettä Euripideen Medeiaa (tekstimoniste saatavana), kommentaari (D.L. Page, Euripides: Medea, Oxford 1967) sekä koko näytelmä käännöksenä (esim. Simonsuuren suomennos) tai Platonin Apologia kokonaisuudessaan sekä kommentaari (A. M. Adam, The Apology of Socrates, Cambridge 1972).

Lisätietoja

Lopputentin on nimensä mukaisesti tarkoitus sijoittua aineopintojen loppuun. Voidaan tenttiä tiedekuntatentissä, jossa aikaa on enemmän kuin laitostentissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Kreikkalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen