Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0843 A1.1. Kreikan kieliopin harjoituskurssi 7 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
P1.

Osaamistavoitteet

Kreikan kieliopin ja perusrakenteen hallinta.

Sisältö

Klassisen kreikan muoto- ja lauseoppi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Kurssin aluksi on suoritettava hyväksytysti kirjallinen koe, joka perustuu Pakarisen sivuihin 14-92. Ohjeet kokeeseen valmistautumiseen saa kurssin pitäjältä noin viikkoa ennen koetta, joka pidetään ensimmäisenä opetuskertana. Kurssin aikana pidetään osakuulusteluja lauseoppiin (Pakarisen sivut 93-119) liittyen. Harjoituskurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitusten suorittamista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva arviointi ja kirjalliset kuulustelut.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

W. Pakarinen, Kreikan kielioppi sekä opettajan materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Kreikan kielen tuntemus (Kreikkalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen