Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0921 A1.4. Kreikan tekstipaja 3 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
P1.

Osaamistavoitteet

Oppia ohjatusti apuneuvojen avulla analysoimaan, kääntämään ja ymmärtämään eri kirjallisuudenlajien kreikankielistä tekstiä ja ottamaan selvää sen historiallisesta, kirjallisesta ja kulttuurisesta kontekstista.

Sisältö

Tekstinluku ja sen apuneuvot.

Toteutustavat

Harjoituskurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Osallistuminen tekstien käsittelyyn ja kirjallisiin kuulusteluihin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Tekstipajan tarkoituksena on johdattaa omakohtaiseen antiikin teksteihin perehtymiseen. Kurssi toimii johdantona sekä varsinaisiin tekstikursseihin että itsenäiseen tekstinlukuun.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Kreikan kielen tuntemus (Kreikkalainen filologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen