Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0010 P3. Käännösharjoitukset 3 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Johanna Isosävi, Tarja Leblay ja Jean Vienne
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, millaisissa tilanteissa käännöksiä käytetään. Hän osaa hankkia ja käyttää tietoa kääntämistä varten, sekä ymmärtää, mitä taitoja alkutekstin analysointi edellyttää. Opiskelija osaa havainnoida eri tyyppisten ranskan- ja suomenkielisten tekstien välisiä eroja ja ymmärtää, että ne pitää ottaa huomioon käännösratkaisuissa.

Sisältö

Suurelle yleisölle tarkoitettujen yleisluontoisten tekstien analysointi ja kääntäminen ranskasta suomeksi. Tiedonhaku käännösviestintätilanteessa sekä haetun tiedon arviointi ja hyödyntäminen.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus (harjoituskurssi) ja verkkotyöskentely

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli ranska ja suomi; osallistuminen opetukseen + harjoitustyöt + loppukäännös

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen