Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1013 A1. Kielioppi II, P 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ranskan kielen tärkeimmät lauserakenteet ja osaa käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija hallitsee verbien tapaluokkien ja aikamuotojen käytön.

Sisältö

Perehtyminen lauseenjäsennykseen ja erilaisiin lausetyyppeihin. Syventyminen verbien aika- ja tapaluokkien käyttöön erilaisissa lause- ja tekstiyhteyksissä.

Toteutustavat

luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet. Kirjallisuus: Riegel et al., 1999. Grammaire méthodique du français, pp. 103–145, 215–354, 385–478 (274 s).TAI Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe & Rioul, René 2009. Grammaire méthodique du français. 4e éd. entièrement revue « Quadrige ». Paris : Presses Universitaires de France, pp. 211-268, 389-596, 660-756 (s. 363). Tentittävän alueen sisältö on pääasiallisesti sama sivumääräerosta huolimatta (vähemmän tekstiä sivulla). Tentissä EI saa käyttää sanakirjaa.

Lisätietoja

Aineopintojen kielioppi pitäisi suorittaa ennen proseminaariin osallistumista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen