Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1015 A4. / S4. Kieliteknologia, V 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Veronika Laippala
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee yleisimmät kieliteknologian sovellukset, kuten syntaktiset jäsentimet, kielentarkistimet ja konekäännösohjelmat, sekä ymmärtää niiden toiminnan perusteet.

Sisältö

Tutustuminen kieliteknologian yleisiin sovelluksiin, kuten syntaktisiin jäsentimiin, oikeinkirjoitusohjelmiin ja konekäännösohjelmiin ja niiden toiminnan perusajatuksiin. Lisäksi kurssilla perehdytään joihinkin kieliteknologiaa hyödyntäviin kielitieteen osa-alueisiin, kuten korpuslingvistiikkaan.

Toteutustavat

Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen