Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1017 A8.2 Ranskankielinen yhteiskunta-, talous- ja kulttuurielämä II, P 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tarkastella kriittisesti kulttuurisia representaatioita. Kielitaidon osalta pyritään itsenäisen kielenkäyttäjän taitoihin. Kirjallisen ilmaisun tavoitteena on pystyä tuottamaan erityyppisiä tekstejä, myös erikoisalojen tekstejä. Suullisessa ilmaisussa harjoitetaan viestintätaitoja erilaisten ajankohtaisia aiheita koskevien keskustelujen, väittelyiden, neuvotteluiden ja muiden ammatillisten suullisten tilanteiden simuloinnin avulla.

Sisältö

Ranskalainen interkulturaalinen lähestymistapa ensisijaisesti ranskalaiseen yhteiskuntaan, jonka heterogeenisyyttä havainnoidaan, analysoidaan ja pohditaan. Käsiteltävät teemat perustuvat niin historiallisiin kuin ajankohtaisiinkin asioihin. Analyysin lähtökohdat ovat niin sosiologiassa, antropologiassa, semiologiassa kuin kulttuurienvälisen viestinnän lähestymistavoissa. Kurssilla tehdään harjoitustyö yhdessä ulkomaisen yhteistyöyliopiston opiskelijaryhmän kanssa nykyteknologiaa apuna käyttäen.

Toteutustavat

harjoituskurssi

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abdallah-Pretceille, 2003. Former et éduquer en contexte hétérogène. Pour un humanisme du divers. (Kpl 1–6), Dervin, 2008. Métamorphoses identitaires (pp. 33–79), ), Clerc & Ranki, 2008. Suomalaisten Ranska, Kaunis Tuntematon (kpl Hanse, Clerc & Ranki, Ranki, Dervin, Melasuo) ja erillinen tunnilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Harjoituskursseille osallistuminen (4h/vko), kirjallisuuden lukeminen, kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien laadinta, tehtävät nykyteknologiaa apuna käyttäen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen