Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI6564 A6. Käännös ranska-suomi, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, millaisissa tilanteissa käännöksiä käytetään. Hän osaa hankkia ja käyttää tietoa kääntämistä varten, sekä ymmärtää, mitä taitoja alkutekstin analysointi edellyttää. Opiskelija osaa havainnoida eri tyyppisten ranskan- ja suomenkielisten tekstien välisiä eroja ja ymmärtää, että ne pitää ottaa huomioon käännösratkaisuissa.

Sisältö

Suurelle yleisölle tarkoitettujen yleisluontoisten tekstien analysointi ja kääntäminen ranskasta suomeksi. Tiedonhaku käännösviestintätilanteessa sekä haetun tiedon arviointi ja hyödyntäminen.

Toteutustavat

Harjoituskurssi (2h/vko), verkkotyöskentely.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyöt + loppukäännös.
Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen