Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0338 A12. Kansainvälistymisjakso I, P 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori / tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut ranskan kielen taitoaan ja laajentanut tietämystään joko ranskalaisesta tai ranskankielisistä yhteiskunnista. Tämän ohella opiskelija osaa pohtia suhdettaan kansainvälisyyteen, kulttuurien kohtaamiseen (esim. opiskelukulttuurit, työpaikkakulttuurit, vapaa-ajankulttuurit, arkipäivän kohtaamiskulttuurit) ja kansainvälistymisen merkitystä itsensä ja oman tulevan urakehityksensä kannalta.

Sisältö

Vähintään kuukauden kestävä oleskelu ranskankielisessä kohdemaassa joko työskennellen, opiskellen (esim. Erasmus- tai muu opiskelijavaihto) tai muilla tavoin, joka mahdollistaa kansainvälistymisraportin laatimisen oppiaineen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi yksi osallistuminen ohjattuun vertaisryhmän tapaamiseen, jossa keskustellaan kansainvälistymiskokemuksista niistä laadittujen raporttien pohjalta. Vertaisryhmätapaamisia järjestetään joka lukukauden lopussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
ranskaksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. - 3. vuosi

Lisätietoja

Oleskelun aikana opiskelijaa kehotetaan pitämään päiväkirjaa tai kirjaamaan ylös tilanteita.
Opiskeluaikana suoritetusta kansainvälistymisjaksosta opiskelija laatii ranskankielisen raportin mahdollisimman pian matkan jälkeen. Ohjeet raportin laatimiseen saa oppiaineen intrasivuilta. Ennen opintojen alkua suoritettu oleskelu ranskankielisessä maassa voidaan myös hyväksyä, mutta siitä pitää käydä neuvottelemassa erikseen vastuuhenkilön kanssa. Ennen lukiota tehty matka ei kelpaa kansainvälistymisjaksoksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen