Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1020 A13. Projektiharjoittelu, V 2–6 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson, Maarit Mutta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Projektiharjoittelun suoritettuaan opiskelija ymmärtää kielen tehtävät tietyllä ammatti- tai elämänalueella. Hän osaa havainnoida ja eritellä kielenpuhujien toimintaa ja kielen funktioita.

Sisältö

Kieliasiantuntijuuteen ja kielitaidon parantamiseen tähtäävä harjoittelu

Toteutustavat

sopimuksen mukaan, ks. lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ranskaksi
ranskaksi:
Essee
tai
Muu

Harjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Projektiharjoittelu voi olla sopimuksen mukaan oppiaineessa suoritettava opetustuutorointi tai opetus (keskusteluharjoitukset, tuntityöskentely, tehtävien kommentointi, lukupiirin vetäminen) tai esimerkiksi kansalaisjärjestössä, vapaaehtoistyössä tai muussa paikassa suoritettu harjoittelu, jolla on selvä yhteys ranskan kieleen ja/tai kieliasiantuntijuuteen. Projektiharjoittelu suoritetaan oppiaineen kanssa ennalta sovittujen tehtävien mukaisesti. Harjoittelu voidaan suorittaa joko aine- tai syventävien opintojen vaiheessa. Harjoittelusta kirjoitetaan ranskaksi raportti tai muu erikseen sovittava työ, jossa keskitytään kuvaamaan harjoittelua kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen