Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0640 A14. Työharjoittelu, V 2–6 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori / tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten koulutusta sovelletaan työelämässä. Hän ymmärtää kieliasiantuntijuuden merkityksen ja osaa suunnitella sen täydentämistä ts. hän ymmärtää omat tietonsa ja taitonsa.

Sisältö

Kieliasiantuntijuuteen ja kielitaidon parantamiseen tähtäävä työharjoittelu

Toteutustavat

ks. lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • ranskaksi
Essee
  • ranskaksi
ranskaksi:
Työharjoittelu ja Essee

Harjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Sopimuksen mukaan työharjoittelun voi suorittaa oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä. Työharjoittelu voidaan suorittaa esimerkiksi yrityksessä, valtion tai kunnan palveluksessa, järjestöissä tai muussa paikassa (kotimaassa tai ranskankielisessä maassa), jolla on selvä yhteys ranskan kieleen, kieliasiantuntijuuteen ja oppiaineen antamaan koulukseen.
Työharjoittelu suoritetaan opiskelijan itse hankkimassa työ- tai harjoittelupaikassa vähintään kuukauden ajan (mielellään yhtäjaksoisesti suoritettuna). Opetustyöstä hyväksytään vähintään 4 kuukautta kestänyt sijaisuus, jos opetusta on ollut 10 h/vko.
Harjoittelusta kirjoitetaan ranskankielinen raportti, johon liitetään kopio työtodistuksesta, josta ilmenee työsuhteen kesto sekä se, millaisia tehtäviä opiskelija on toimessaan hoitanut. Työharjoittelu voidaan suorittaa joko aine- tai syventävien opintojen vaiheessa.
Huom! Työharjoitteluksi ei hyväksytä aineopintojen kieliharjoitteluna/kansainvälistymisjaksona suoritettua työskentelyä ranskankielisessä maassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen