Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0648 A4. Espanjan kielen historia, P 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Timo Toijala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään Iberian niemimaan varhaisen kielellisen tilanteen, espanjan kielen kehittymisen latinan pohjalta, kielen varhaisvaiheet keskiajalla ja nykyespanjan muodostukseen johtaneet kehitysvaiheet.

Sisältö

Preromaanisten kielten substraatit, roomalaiset ja latinan kieli Hispaniassa, siirtyminen kansanlatinaan, germaanisten kielten ja arabian kielen vaikutus, Iberian niemimaan romaaniset kielimuodot ja kastilian kielen kehittyminen, varhainen espanjan kieli, kuningas Alfonso X Viisaan aikakausi, ns. Espanjan kultainen vuosisata, barokki ja nykyespanjan kehittyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

luentokurssi TAI kirjatentti, josta on sovittava vastuuhenkilön kanssa etukäteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti
tai
Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Rafael Lapesa: Historia de la lengua española. Madrid, Editorial Gredos (luvut I-XIII) TAI teos Antonio Alatorre: Los 1001 años de la lengua española, Fondo de Cultura Económica de España (luvut I-X).Suorituksesta on sovittava vastuuopettajan kanssa etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen