Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0311 ESKI / KÄES: A5. Amerikan espanja, P 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija omaa Amerikan (Pohjois-, Väli-, Etelä-Amerikan) espanjan varianttien syntyhistorian, kielellisten piirteiden ja nykyisen sosiolingvistisen tilanteen melko syvällisen tuntemuksen tarkasteltujen aineistojen perusteella.

Sisältö

Yleistä Amerikan espanjasta; Amerikan espanjan varianttien luokittelu; Latinalaisen Amerikan valloitus; alkuperäiskielet; kielellisten piirteiden muotoutuminen; teoreettiset selitysmallit; kansalliset variantit; lyhyt yleiskatsaus Yhdysvaltojen espanjaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

luentokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

espanjaksi:
Muu

Espanjaksi: Suullinen esitelmä yksilö- tai parityöskentelynä sekä kirjallinen harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen