Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0410 ESKI/KÄES: A15./S9. Semantiikka, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Timo Toijala

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää semantiikan käsitteitä ja teorioita espanjan kielen kannalta ja osaa soveltaa niitä kielellisessä analyysissä.

Sisältö

Perehtyminen keskeisiin semanttisiin teorioihin ja käsitteisiin kuten semantiikan lajit ja tutkimusalueet, kielellinen merkki, merkitys, konnotaatiot, semanttiset yksiköt ja suhteet, monitulkintaisuus ja semanttinen neutraloituminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luennot ja lisämateriaali (artikkelit)tai kirjatentti. Opetusta ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Gutiérrez Ordoñez, Salvador (1992): Introducción a la semántica funcional, Madrid, Síntesis.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen