Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0304 ESKI: A16./S10. ; KÄES: A17./S11. Soveltava kielitiede, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tämän opintojakson opiskelijalla on selkeä yleiskuva soveltavan kielitieteen tutkimussuuntauksiin ja -menetelmiin, jonka avulla hän pystyy mahdollisesti rajaamaan esim. proseminaariin sopivan aiheen.

Sisältö

Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. soveltavan kielitieteen perusteet, vieraan kielen opettaminen, kontrastiivinen tutkimus, käytettävissä olevan sanaston tutkimus ja muut soveltavat aihealueet.

Toteutustavat

Luentokurssi (a) tai kirjatentti (b).
Luentokurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä luvut 1-6 ja 10-15 teoksesta Manel Lacorte (ed.) (2007): Lingüística aplicada del español, Madrid, Arco Libros.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen