Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI1041 ESKI: A17./S11. Antropologinen lingvistiikka, V 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tämän opintojakson opiskelijalla on selkeä yleiskuva antropologisen lingvistiikan metodeista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Hän hahmottaa mitä erilaisimmissa yhteisöissä tehtyä antropologisen lingvistiikan viitekehyksen sisään asettuvaa tutkimusta metodeineen ja tuloksineen.

Sisältö

Antropologisen lingvistiikan historia; lingvistinen antropologia vai antropologinen lingvistiikka? vertailua ja rajausta suhteessa läheisiin tutkimusaloihin; kielellinen relativismi; puheyhteisö; kommunikatiivinen kompetenssi; kielellinen performanssi; kielellinen sosialisaatio; etnografinen metodi; kenttätyö; tapaustutkimuksia.

Toteutustavat

Luentokurssi (a) tai kirjatentti (b).
Luentokurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Kotitentti (a) tai kirjatentti (b)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssin voi myös suorittaa itsenäisesti tenttimällä teoksen Duranti, Alessandro (2000): Antropología lingüística. Madrid: Cambridge University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen