Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0315 ESKI: A18./S12. ; KÄES: A16./S10. Espanjan sosiolingvistiikka, V 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yleisen sosiolingvistiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä espanjan kieleen sekä tunnistaa ja analysoida erilaisia variaatiotilanteita, joiden tarkastelu muodostaa erityisesti kvantitatiivisen sosiolingvistiikan keskeisimmän tutkimusalan.

Sisältö

Sosiolingvistiikan perusteet ja metodit; esimerkkejä espanjan kielessä esiintyvistä, sosiololingvistisin perustein tunnistettavissa olevista variaatiotilanteista.

Toteutustavat

Luentokurssi (a) tai kirjatentti (b).
Luentokurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä sivut 25-293 teoksesta Blas Arroyo, José Luis (2008): Sociolingüística del español, Madrid, Catédra.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen