Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0318 ESKI: A20./S14. Johdatus kreolikieliin, V 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kreolintutkimuksen tärkeimmät kysymyksenasettelut ja suuntaukset. Hän on perehtynyt kreolistiikan historiaan ja peruskäsitteistöön, kreolikielten synnyn kielenulkoiseen historiaan ja niiden sosiolingvistiseen nykytilanteeseen sekä kreolikielissä prototyypillisesti esiintyviin kielellisiin piirteisiin.

Sisältö

Kreolintutkimuksen eli kreolistiikan peruskäsitteet; kreolikielten kielenulkoinen historia; kreolistiikan historia ja nykyteoriat;
kreolikielissä prototyypillisesti esiintyvät kielelliset rakenteet; kreolikielten sosiolingvistinen tilanne; kielipolitiikka ja kielisuunnittelu; estudios de caso - estudos de caso - études de cas.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • portugaliksi
englanniksi:
Essee
espanjaksi:
Essee
ranskaksi:
Essee
portugaliksi:
Essee

Essee TAI kotitentti vastuuhenkilön kanssa sovitusta aiheesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi on avoin myös ranskan ja englannin kielen linjan opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A5.1. / S5.1. Kieli ja viestintä (Ranska, ranskan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen