Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0316 ESKI; A21./S15. Kenttätyön metodit, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja mielekkäästi toteuttamaan kenttätyöjakson esim. pro gradu -tutkielmaa varten.

Sisältö

Yleistä kenttätyöstä; kenttätyöhön valmistautuminen; eettiset kysymykset; informanttien valinta ja mahdollisten avustajien rooli; kyselykaavakkeiden laatiminen; nauhoittaminen ja nauhoitusten litterointi ja analyysi; elisitaatiotestit; osallistuva havainnointi.

Toteutustavat

Luentokurssi (a) tai kirjatentti (b).
Luentokurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Essee
tai
Kirjallinen tentti

Harjoitustyö sisältää nauhoituksen ja litteroinnin.
Kirjallinen esitys (a) tai kirjatentti (b).
Suorituskieli sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Bowern, Claire (2007): Linguistic Field Work: A Practical Guide (elektroninen aineisto).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen