Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI1046 ESKI: A22./S16. Espanjan kielikontaktit, V 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielikontaktitilanteiden yleiset mekanismit ja todennäköiset kielelliset tulokset ja on perehtynyt joihinkin espanjan kielen kannalta relevantteihin konkreetteihin tapauksiin.

Sisältö

Kontaktilingvistiikan teoriaa; kielikontaktitilanteiden yleiset mekanismit; kontaktikielten typologian ja intensiteetin vaikutus lopputulokseen; tapaustutkimuksia espanjan kielialueelta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetusta ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
espanjaksi:
Essee ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen