Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0407 ESKI: A23./S17. Näkökulmia romaanisiin kieliin, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys romaanisten kielten syntyhistoriasta, levinneisyydestä, erikoispiirteistä (mm. siitä, ovatko tietyt kielelliset kehitykset yhteisten tendenssien ilmentymää vai esim. kielikontaktien tulosta) ja nykyisestä sosiolingvisestä tilanteesta. Lisäksi opiskelija on perehtynyt vähintään yhteen romaaniseen varianttiin, joka ei sisälly opiskeltavan kielen (espanja, ranska, italia) keskeisiin opintoihin.

Sisältö

Kansanlatina; romaanisten kielten eriytyminen; kielten standardisaatio ja leviäminen Euroopan ulkopuolelle; kielten sisäiset tendenssit ja niiden radikalisoituminen vs. kielikontaktit; esimerkkitapauksena tietty romaaninen variantti: kielenulkoinen historia, sosiolingvistinen tilanne, fonetiikka ja fonologia, morfosyntaksi, leksikko.

Toteutustavat

Luentokurssi (a) tai kirjatentti (b).
Opetusta ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssille voivat osallistua myös muiden romaanisten kielten opiskelijat. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Fradejas Rueda, José Manuel (2010): Las lenguas románicas.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen