Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI1018 A26. Pedagoginen kielioppi 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kieliopin asemaan vieraiden kielten opettamisessa ja oppimisessa sekä kieliopin opetuksen sisältöön ja menetelmiin. Kurssi on tarkoitettu kaikkien kieliaineiden opiskelijoille.

Sisältö

Kieliopin opettamisen ja oppimisen keskeisiä kysymyksiä ja ilmiöitä, kuten miksi formaalia kieliopin opetusta tarvitaan, kielioppi opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa, oppimisjärjestys, kieliopillinen tarkkuus ja kielellinen sujuvuus sekä transfer.

Toteutustavat

Opetusta ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen