Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia, V 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson, Pekka Lintunen, Maarit Mutta, Sanna Pelttari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimpiä kielenoppimisen ja –opettamisen teknologiaan liittyviä suuntauksia ja peruskäsitteitä. Hän osaa arvioida niitä kriittisesti sekä soveltaa niitä oppimiseen ja opetukseen.

Sisältö

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Verkko-, tabletti- tai mobiilityöskentely (ATK-luokassa).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Soveltava harjoitustehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi on avoin englannin, ranskan ja espanjan kielen linjan aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen