Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0412 ESKI/KÄES: A7./S1. Diskurssianalyysi, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää, kuinka diskurssianalyysin avulla voidaan analysoida puhetta ja tekstejä. Opiskelija hahmottaa, miten kielellisen ilmaisun keinoin voidaan vaikuttaa, suostutella, manipuloida jne. mm. Kriittisen diskurssianalyysin viitekehyksen puitteissa.

Sisältö

Perehdytään Diskurssianalyysin sekä Kriittisen diskurssianalyysin käsitteisiin, analyysin metodiikkaan ja tuloksiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.

Toteutustavat

Luento tai kirjatentti.
Luentokurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä Calsamiglia Blancafort, Helena y Amparo Tusón Valss (1999): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Barcelona, Ariel

TAI

T. A. Van Dijk: Ideología y discurso, Barcelona, Ariel JA Fairclough, Norman (1995): Critical discourse analysis : the critical study of language, London, Longman.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen