Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0310 ESKI/KÄES: A8./S2. Johdatus pragmatiikkaan, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Timo Toijala

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä pragmatiikka on ja mitkä ovat sen suhteet muihin merkityksiä käsitteleviin kielitieteen alueisiin. Opiskelija osaa soveltaa tärkeimpiä pragmaattisia teorioita kielellisen viestinnän analyysissä

Sisältö

Pragmatiikan erityispiirteet, puheaktiteoria (Austin, Searle), teoria keskustelun periaatteista (Grice), relevanssiteoria (Sperber & Wilson), kohteliaisuusteoria (Leech, Brown & Levinson)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luentokurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin voi myös suorittaa itsenäisesti tenttimällä teoksen M. Victoria Escandell Vidal, 1996, Introducción a la pragmática.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen