Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0313 ESKI/KÄES: A9./S3. Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee espanjan kielen leviämisen entisiin siirtomaihin ja niin siirtomaavallan aikana kuin sen jälkeen espanjankielisissä maissa harjoitetun kielipolitiikan pääpiirteissään. Lisäksi hän on perehtynyt näihin kielipolitiikkoihin vaikuttaneet aatehistoriallisesti tärkeät diskussit nykyhetkeen saaka.

Sisältö

Espanjan kielen kehitys ja standardisaatio; espanjan leviäminen Espanjan siirtomaihin; siirtomaiden itsenäistyminen ja varhaiset kielipoliittiset ratkaisut; huoli espanjan kielen yhtenäisyydestä; Francon Espanja ja demokratian aika; muiden espanjankielisten maiden harjoittama kielipolitiikka; espanjan ekspansio; kielelliset oikeudet; kielten markkina-arvo; nationalismit ja hegemonia; kielten uhanalaisuus ja revitalisaatio.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi (a) tai kirjatentti (b).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
espanjaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Muu
tai
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oheislukemiston kommentointi + oppimispäiväkirja TAI Kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Valle, José del (ed.) (2007): La lengua, ¿patria común? Ideas e ideologías del español.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen