Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0314 ESKI/KÄES: A10./S4. Korpuslingvistiikka, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens

Osaamistavoitteet

Keskeisin osaamistavoite, joka opintojakson suorittamisen myötä saavutetaan, on pystyä hyödyntämään eri tyyppisiä korpuksia esim. gradun teossa sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta ko. työrupeamaan.

Sisältö

Yleistä korpuksista; minkä tyyppinen korpus minkälaiseen tutkimukseen? espanjan kielen tärkeimmät korpukset vertailevasta näkökulmasta; korpusten käsittelyohjelmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi tai kirjatentti.
Opetusta ei järjestetä lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti
tai
Sovittava opettajan kanssa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Parodi, Giovanni (2010): Lingüística de Corpus: de la teoria a la empiria. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen