Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES0303 ESKI/KÄES: A11./S5. Kulttuurienvälinen viestintä, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Timo Toijala

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä kaikkea kulttuuri käsittää ja miten eri tavalla sitä voidaan tutkia. Hän osaa analysoida kriittisesti sekä oman että vieraiden kulttuurien ilmentymismuotojen taustalla vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi symboleja, sankareita, riittejä ja arvoja. Opiskelija oppii, että kulttuurien erityispiirteiden tuntemus on olennainen osa myös käännösviestintää

Sisältö

Tutustuminen vertailevan kulttuurientutkimuksen teoriaan ja metodologiaan sekä kulttuurienvälisen viestinnän analyysiin erityisesti espanjankielisten maiden kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luentokurssi ja kurssilla ilmoitettava lisämateriaali.
Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • espanjaksi
espanjaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen