Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI1040 ESKI/KÄES: A12./S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, V 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sen roolin, mitä sosiaaliset rakenteet näyttelevät yksilöiden ja yhteisöjen kielenkäytössä, erityisesti Latinalaisen Amerikan näkökulmasta, ja pystyy tunnistamaan tiettyjä toistuvia kielisosiologisia asetelmia (kuten diglossia-tilanteet) tutustuessaan johonkin kielelliseen yhteisöön.

Sisältö

Johdanto; Amerikan alkuperäiskansat ja heidän kielensä; kreoliyhteisöt; kaksikielisyys, monikielisyys ja diglossia; koodinvaihto; kieliasenteet ja kielellinen lojaalisuus; kielten säilyttäminen, vaihto ja kuolema.; kielten revitalisaatio; kielipolitiikka ja kielisuunnittelu; kielet koulujärjestelmässä ja mediassa; kieli ja sukupuoli; kielellinen kohteliaisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi (a) tai kirjatentti (b).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä sivut 297-483 JA 620-677 teoksesta Blas Arroyo, José Luis (2008): Sociolingüística del español, Madrid, Catédra.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen