Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES2006 ESKI/KÄES: A13./S7. Leksikologia, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Timo Toijala

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa espanjan kielen sananmuodostusta, sanojen semanttisia suhteita, uudissanoja ja muita keskeisiä leksikaalisia piirteitä kielialan ammattilaisen työssä. Hän ymmärtää myös sanakirjojen keskeisiä ominaisuuksia käyttäjän kannalta.

Sisältö

Perehtyminen espanjan kielen sananmuodostukseen, sanaston alkuperään sekä sanojen semanttisiin ja hierarkkisiin suhteisiin: lainat, uudissanat, yhdyssanat, johtaminen, sanaston nykysuuntaukset ja erikoisalojen leksikologia. Tutustuminen leksikografiaan käyttäjän kannalta: sanakirjojen ja muiden vastaavien lähteiden tärkeimmät ominaisuudet ja käyttötarkoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen