Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7921 S4.2. Pro gradu -seminaari 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lappalainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Tutkimusseminaari pitää olla käytynä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tuottamaan tieteellistä tekstiä ja saamaan valmiiksi pro gradu- tai sivuaineen tutkielmansa.

Sisältö

Opiskelija jatkaa tutkimusseminaarissa aloitettua tutkielman kirjoittamista ja opettelee opintojakson aikana tutkimuksen tekemistä keskustelemalla sekä omasta että muiden seminaarilaisten töistä.

Toteutustavat

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen on pakollista. Kokoontumisista sovitaan ryhmän koon ja tarpeiden mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Itsenäinen työskentely, osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4. TUTKIMUS- JA GRADUSEMINAARIT (Kotimainen kirjallisuus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.