Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1630 S5. PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet. Hän kykenee omatoimiseen tiedonhakuun sekä käsittelemään laajoja tiedollisia kokonaisuuksia monipuolisesti. Hän osaa eritellä olemassa olevaa tietoa ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija yhdistelee, soveltaa ja tuottaa tietoa itsenäisesti, ja hän hallitsee hyvän ja ymmärrettävän tieteellisen ilmaisun.

Sisältö

Itsenäisesti laadittu laajahko tutkielma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä valitsemaansa aiheeseen sekä taitonsa tuottaa valittua aihetta koskeva, johdonmukaisesti rajattu ja rakennettu uutta tietoa sisältävä kokonaisuus. Opiskelija osoittaa hallitsevansa aihepiiriään koskevan aiemman tutkimuksen, kykenevänsä jäsentämään aiheen käsittelyn sekä käyttämään kielellisesti moitteetonta tieteellistä esitystapaa. Hän osoittaa pystyvänsä soveltamaan kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja tutkimusongelmansa edellyttämällä tavalla. Korkeimpiin arvosanoihin yltävät tutkielmat perustuvat opiskelijan omaan tieteelliseen ajatteluun ja luovaan ongelmanasetteluun sekä sisältävät teoria- ja /tai metodikehittelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Itsenäinen työskentely.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Laajuudeltaan noin 80 sivun mittainen tieteellinen tutkielma sidotaan koviin kansiin. Opiskelija saa tutkielmastaan myös sanallisen arvioinnin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.