Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1415 P1.2. Proosan analyysikurssi 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Sl. 2013 Hyttinen; kl. 2014 Melkas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X

Osaamistavoitteet

Oppia keskustelemaan tulkintojen erilaisuudesta ja käyttämään kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä proosan analysoimisessa

Sisältö

Opiskelija perehtyy keskeisiin proosan analysoimisen ja tulkinnan käsitteisiin sekä harjaantuu proosan analysointiin sekä kirjallisesti että suullisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Harjoituskurssin aikana tehdään itsenäisesti kaksi kirjallista harjoitustyötä (yht. 6 sivua).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa. Loppuarvosana edellyttää kurssin pitäjän kanssa käytyä palautekeskustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan pakollisena harjoituskurssina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P1. KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN PERUSTEET (Kotimainen kirjallisuus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.