Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1416 P1.3. Lyriikan analyysikurssi 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X

Osaamistavoitteet

Kyetä analysoimaan lyriikan eri piirteitä ja tekemään tulkintaa sekä kirjallisesti että suullisesti

Sisältö

Kurssilla perehdytään lyriikan analyysin keskeisiin käsitteisiin ja niiden käyttöön sekä painotetaan eri tulkintamahdollisuuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Harjoituskurssin aikana tehdään itsenäisesti kaksi kirjallista harjoitustyötä (yht. 6 sivua).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa. Loppuarvosana edellyttää kurssin pitäjän kanssa käytyä palautekeskustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit: opettajan ohjeiden mukaan Kainulainen & Kesonen & Lummaa (toim.), Lentävä hevonen−välineitä runoanalyysiin. Teosta käsitellään kurssin aikana alusta lähtien, joten se on syytä hankkia ajoissa käyttöönsä.

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan pakollisena harjoituskurssina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P1. KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN PERUSTEET (Kotimainen kirjallisuus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.