Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1676 A1.2n. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimus 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Sl. 2013 Kurikka; kl. 2014 Lappalainen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Oppia syventämään tutkielman tekoon ja muuhun tutkimukseen liittyvää teoreettista ongelmanasettelukykyä

Sisältö

Opiskelija perehtyy erilaisiin lasten- ja nuortenkirjallisuudem lajeihin ja niiden tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Essee

Itsenäinen työskentely; esseen aiheesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Leinonen ja Loivamaa (toim), Ihmeen tuntua. Näkökulmia lasten- ja nuorten fantasiakirjallisuuteen (s. 9 - 19, 20 - 44, 169 - 185); Heikkilä-Halttunen ja Rättyä (toim.), Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa; Laakso ja Lahtinen ja Heikkilä-Halttunen (toim.), Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa; Rättyä ja Rossi (toim.), Tutkiva katse kuvakirjaan (s. 101 - 131).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.